ข่าวสารล่าสุด

เปิดโครงการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรมหาวิทยาลัย (SWU-ERP)

เปิดโครงการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรมหาวิทยาลัย (SWU-ERP)

บนแนวคิด "Power of Unity" และเป็นวันเริ่มโครงการ (Kickoff)
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ
วันที่ 29 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00 - 14.30 น.
อัลบั้มรูป...

Previous Article พิธีลงนามสัญญา
Next Article ประชุมวางแผนงาน (Project Kick Off Meeting)
Print
616

x