ข่าวสารล่าสุด

ประชุมวางแผนงาน (Project Kick Off Meeting)
nakornb

ประชุมวางแผนงาน (Project Kick Off Meeting)

ประชุมวางแผนงาน (Project Kick Off Meeting) ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2560
ตั้งแต่เวลา 9.00 – 12.00 น. ห้องประชุม 201 ชั้น 2 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย
อัลบั้มรูป...

Previous Article เปิดโครงการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรมหาวิทยาลัย (SWU-ERP)
Next Article มศว. ปรับตัวเข้าสู่องค์กรแบบดิจิทัล ด้วย SAP ERP รับนโยบาย Thailand 4.0
Print
1572

x