เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเทคโนโลยีด้านต่างๆ ในการนำมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสำนักงานอธิการบดี รวมทั้งการบำรุงรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยีและการสื่อสารให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ตรวจสอบสถานะระบบดิจิทัล อาคารสำนักงานอธิการบดี

1. สถานะโครงสร้างเครือข่าย (Infrastructure)

2. ปริมาณข้อมูลในช่องสัญญาณ (Bandwidth)

3. โครงสร้างระบบ SWU-ERP (SWU-ERP Infrastructure)

4. ทดสอบความเร็วเครือข่ายภายในอาคารสำนักงานอธิการบดี (Speedtest)

 

ประวัติการพัฒนา
2560 (2017)
 • 3 สิงหาคม 2560
 • 9 สิงหาคม 2560
 • 29 มิถุนายน 2560
 • จัดเตรียมห้องเซิร์ฟเวอร์และระบบไฟฟ้า ณ อาคาร 16
 • ติดตั้งฮาร์ดแวร์และเซิร์ฟเวอร์ระบบ SWU-ERP ณ อาคาร 16
 • เปิดโครงการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรมหาวิทยาลัย (SWU-ERP) ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ
2561 (2018)
 • 25 มกราคม 2561
 • 2 เมษายน 2561
 • 25 เมษายน 2561
 • 12 พฤษภาคม 2561
 • 19 ตุลาคม 2561
 • ติดตั้งลิขสิทธิ์โปรแกรม PRTG 
 • เปิดใช้งานระบบ SWU-ERP ครั้งแรก (Go-live)
 • ดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงห้องเซิร์ฟเวอร์สำหรับระบบ SWU-ERP ณ อาคาร 9
 • ย้ายฮาร์ดแวร์และเซิร์ฟเวอร์ระบบ SWU-ERP มาอาคาร 9 
 • ปรับปรุงเครือข่ายภายในอาคารทั้งอุปกรณ์ Switch และสาย LAN ณ อาคาร 9
2562 (2019)
 • 8 มีนาคม 2562
 • ติดตั้งเพิ่มเติมอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล (Storage 3PAR) และเซิร์ฟเวอร์ (VMware Server)
2563 (2020)
 • 11 พฤษภาคม 2563
 • ลิขสิทธิ์โปรแกรม Team Viewer
2564 (2021)
 • 14 กุมภาพันธ์ 2564
 • 14 กุมภาพันธ์ 2564
 • กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2564
 • เปลี่ยนเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) ให้ระบบ SWU-ERP ขนาด 10K จำนวน 2 ตัว
 • ปิดระบบดิจิทัลทั้งหมดของฝ่ายบริหารข้อมุลทรัพยากร เพื่อปรับปรุงเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS)
 • ขยายเพิ่มระยะเวลาลิขสิทธิ์ (License) ระบบ SWU-ERP จำนวน 3 ปี

 

ประวัติไฟฟ้าดับ - เหตุขัดข้อง
1. 8 ธันวาคม 2561 08.30 - 11.30 น. ไฟฟ้าดับ เพราะกระรอกทำไฟฟ้าลัดวงจร หน้าทางเข้ามหาวิทยาลัย
2. 9 ธันวาคม 2561 14.30 - 16.30 น. ไฟฟ้าดับ เพราะมหาลัยมีการตัดต้นไม้เกิดอุบัติเหตุทับสายไฟฟ้า
3. 23 ธันวาคม 2561 16.30 - 18.30 น. ไฟฟ้าดับ เพราะกระรอกทำไฟฟ้าลัดวงจร หน้าทางเข้ามหาวิทยาลัย
4. 4 - 5 ธันวาคม 2562 08.30 - 16.30 น. ไฟฟ้าดับ เพราะมหาวิทยาลัยแจ้งตัดแต่งกิ่งต้นไม้ด้านหลังอาคาร 9
5. 14 กรกฎาคม 2563 16.00 - 21.30 น. ไฟฟ้าดับ เพราะฝนตกหนักต้นไม้ล้มทับสายไฟฟ้า ณ กลางซอยสุขุมวิท 23
6. 17 กุมภาพันธ์ 2564 15.00 - 15.00 น. ไฟฟ้าตก เพราะไฟฟ้าตกในอาคาร ระยะเวลาต่ำกว่านาที
7. 19 กุมภาพันธ์ 2564 18.05 - 18.05 น. ไฟฟ้าตก เพราะไฟฟ้าตกในอาคาร ระยะเวลาต่ำกว่านาที
8. 4 กุมภาพันธ์ 2564 00.35 - 00.35 น. ไฟฟ้าตก เพราะไฟฟ้าตกในอาคาร ระยะเวลาต่ำกว่านาที
9. 9 มีนาคม 2564 14.18 - 14.18 น. ไฟฟ้าตก เพราะฝนตกหนัก ระยะเวลาต่ำกว่านาที
10. 14 มีนาคม 2564 17.30 - 17.30 น. ไฟฟ้าตก เพราะไฟฟ้าตกในอาคาร ระยะเวลาต่ำกว่านาที
11. 18 มีนาคม 2564 07.54 - 07.56 น. ไฟฟ้าตก นอกอาคารสำนักงานอธิการบดี
12. 25 มีนาคม 2564 15.56 - 15.56 น. ไฟฟ้าตก เพราะไฟฟ้าตกในอาคาร ระยะเวลาต่ำกว่านาที
13. 11 เมษายน 2564 16.23 - 16.42 น. ไฟฟ้าดับ เพราะฝนตกหนัก
14.  14 เมษายน 2564 05.59 - 05.59 น. ไฟฟ้าตก เพราะไฟฟ้าตกในอาคาร ระยะเวลาต่ำกว่านาที
15. 18 เมษายน 2564 09.47 - 09.47 น. ไฟฟ้าตก เพราะไฟฟ้าตกในอาคาร ระยะเวลาต่ำกว่านาที
16. 20 เมษายน 2564 06.19 - 06.19 น. ไฟฟ้าตก เพราะไฟฟ้าตกในอาคาร ระยะเวลาต่ำกว่านาที
17. 27 เมษายน 2564 07.53 - 07.53 น. ไฟฟ้าตก เพราะไฟฟ้าตกในอาคาร ระยะเวลาต่ำกว่านาที
18. 1 พฤษภาคม 2564 07.49 - 07.49 น. ไฟฟ้าตก เพราะไฟฟ้าตกในอาคาร ระยะเวลาต่ำกว่านาที
19. 5 พฤษภาคม 2564 06.37 - 06.37 น. ไฟฟ้าตก เพราะไฟฟ้าตกในอาคาร ระยะเวลาต่ำกว่านาที
20. 8 พฤษภาคม 2564 06.16 - 06.16 น. ไฟฟ้าตก เพราะไฟฟ้าตกในอาคาร ระยะเวลาต่ำกว่านาที
21. 17 พฤษภาคม 2564 02.18 - 02.18 น. ไฟฟ้าตก เพราะไฟฟ้าตกในอาคาร ระยะเวลาต่ำกว่านาที
22. 19 พฤษภาคม 2564 15.56 - 15-56 น. ไฟฟ้าตก เพราะฝนตกหนัก ระยะเวลาต่ำกว่านาที
23. 23 พฤษภาคม 2564 08.25 - 08.25 น. ไฟฟ้าตก เพราะไฟฟ้าตกในอาคาร ระยะเวลาต่ำกว่านาที
24. 03 มิถุนายน 2564 02.09  02.09 น. ไฟฟ้าตก เพราะไฟฟ้าตกในอาคาร ระยะเวลาต่ำกว่านาที
25. 11 มิถุนายน 2564 07.44 - 07.44 น. ไฟฟ้าตก เพราะไฟฟ้าตกในอาคาร ระยะเวลาต่ำกว่านาที
26. 02 สิงหาคม 2564 10.27 - 10.27 น. ไฟฟ้าตก เพราะไฟฟ้าตกในอาคาร ระยะเวลาต่ำกว่านาที
27. 07 สิงหาคม 2564 15.50 - 15.50 น. ไฟฟ้าตก เพราะไฟฟ้าตกในอาคาร ระยะเวลาต่ำกว่านาที
28. 11 กันยายน 2564 08.01 - 08.01 น. ไฟฟ้าตก เพราะไฟฟ้าตกในอาคาร ระยะเวลาต่ำกว่านาที

 

Enterprise Resources Management Division, Srinakharinwirot University
 114 Sukhumvit 23, Bangkok 10110, Thailand.
  +66 2 649 5000 ext 12744 - 12753