ข่าวล่าสุด

การติดตั้งและใช้งานโปรแกรม Anydesk

การติดตั้งและใช้งานโปรแกรม Anydesk

การติดตั้งและใช้งานโปรแกรม Anydesk : โปรแกรม Anydesk เป็นโปรแกรมขอความช่วยเหลือหรือขอคำปรึกษาผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ ซึ่งคล้ายกับโปรแกรม Teamviewer แต่โปรแกรม Anydesk จะไม่มีการตัดการเชื่อมต่อทุก 5 นาที ทำให้สามารถใช้งานได้นานขึ้น

วิธีการมีดังนี้

1. ดาวน์โหลดโปรแกรม (https://anydesk.com/en/downloads)

2. คลิปสอนการใช้งานโปรแกรม

Previous Article ตรวจสอบข้อมูลผู้ค้าออนไลน์
Next Article บริการแจ้งโอนเงิน และพิมพ์หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย แบบออนไลน์
Print
296 Rate this article:
No rating
Please login or register to post comments.

Knowledge

RSS
123