ข่าวล่าสุด

การอนุมัติระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ด้วยสมาร์ทโฟนระบบ Android

การอนุมัติระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ด้วยสมาร์ทโฟนระบบ Android

การอนุมัติระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ด้วยสมาร์ทโฟนระบบ Android

เพื่อให้ผู้งานระบบสามารถอนุมัติงานผ่านสมาร์ทโฟนหรือมือถือที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Android ได้

โดยสามารถศึกษาจากคู่มือการติดตั้งและวิดีโอคลิปการใช้งานตามลิ้งค์นี้ http://tiny.cc/q9mlmz

Previous Article บริการแจ้งโอนเงิน และพิมพ์หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย แบบออนไลน์
Next Article ระบบคำขอตั้งงบประมาณ
Print
272 Rate this article:
No rating
Please login or register to post comments.

Knowledge

RSS
123