ข่าวล่าสุด

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย เงินค่าตอบแทนผู้วิจัยสำหรับ "บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย"

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย เงินค่าตอบแทนผู้วิจัยสำหรับ "บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย"

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย เงินค่าตอบแทนผู้วิจัยสำหรับ "บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย"

เพื่อบริการดาวน์โหลดหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย เงินค่าตอบแทนผู้วิจัยสำหรับ "บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย" และช่วยอำนวยความสะดวกในการดำเนินการแบบออนไลน์ "เปลี่ยนกระดาษ เป็นดิจิตอล"

ขั้นตอน : การขอหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

สามารถเข้าระบบที่https://ess.swu.ac.th

Previous Article หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย เงินค่าตอบแทนผู้วิจัยสำหรับ "นักวิจัยภายนอก"
Next Article หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ใบ 50 ทวิ) สำหรับบุคลากร มศว
Print
332 Rate this article:
No rating

Documents to download

Please login or register to post comments.

บริการ