ข่าวล่าสุด

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ใบ 50 ทวิ) สำหรับบุคลากร มศว

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ใบ 50 ทวิ) สำหรับบุคลากร มศว

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ใบ 50 ทวิ) สำหรับบุคลากร มศว

เพื่อให้บุคลากร มศว สามารถดาวน์โหลดหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ใบ 50 ทวิ) และช่วยอำนวยความสะดวกในการดำเนินการแบบออนไลน์ "ลดกระดาษ รักษาระยะ ห่ า ง ได้จริง"

ขั้นตอน : การขอหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

สามารถเข้าระบบที่https://ess.swu.ac.th

Previous Article หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย เงินค่าตอบแทนผู้วิจัยสำหรับ "บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย"
Next Article ลงทะเบียนอบรม Online "การใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ SWU-SARABAN
Print
377 Rate this article:
3.5
Please login or register to post comments.

บริการ