ข่าวล่าสุด

ลงทะเบียนอบรม Online "การใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ SWU-SARABAN

ลงทะเบียนอบรม Online "การใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ SWU-SARABAN

ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ : https://qrgo.page.link/BNBfw


อบรมออนไล์หัวข้อ : การใช้งานระบบ SWU-SARABAN สำหรับผู้ปฏิบัติงาน
สำหรับผู้ปฏิบัติงาน : เพื่อสร้างหนังสือ ส่งหนังสือ และการติดตามหนังสือที่ส่งออก
ลงทะเบียนเพื่ออบรม Online ในวัน 8 มิถุนายน 2564 เวลา 8.30 - 12.00 น.


อบรมออนไล์หัวข้อ : การใช้งานระบบ SWU-SARABAN สำหรับผู้ดูแลระบบ
สำหรับผู้ดูแลระบบ : เพื่อกําหนดสายการอนุมัติหนังสือ และการกําหนดรักษาการ
ลงทะเบียนเพื่ออบรม Online ในวัน 9 มิถุนายน 2564 เวลา 8.30 - 12.00 น.


 

Previous Article หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ใบ 50 ทวิ) สำหรับบุคลากร มศว
Next Article สมัครประกันสุขภาพกลุ่ม มศว ปีงบประมาณ 2565
Print
490 Rate this article:
5.0
Please login or register to post comments.

บริการ