ข่าวล่าสุด

ตรวจสอบสถานะเครือข่าย

ตรวจสอบสถานะเครือข่าย

ผู้ใช้งานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย สามารถตรวจสอบสถานะเครือข่ายอาคารสำนักงานอธิการบดี โดยดูจากสถานะเส้นเชื่อมต่อเป็นสีเขียว ซึ่งแสดงถึงการเชื่อมต่อของระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสามารถทำงานได้ปกติ หากผู้ใช้ไม่สามารถใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตได้อาจจะต้องติดต่อสำนักคอมพิวเตอร์ เพื่อตรวจสอบการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเป็นอย่างไรต่อไป

สามารถตรวจสอบสถานะเครือข่ายอาคารสำนักงานอธิการบดี ได้จากเว็บไซท์นี้

Previous Article รายงานสรุปผลการอบรมระบบ SWU-ERP ประจำปี 2562
Next Article ตรวจสอบความเร็วเครือข่าย
Print
897 Rate this article:
No rating
Please login or register to post comments.

Knowledge

RSS
123