ข่าวล่าสุด

ระบบคำขอตั้งงบประมาณ
ระบบคำขอตั้งงบประมาณ

ระบบคำขอตั้งงบประมาณ

ส่วนแผนและยุทธศาสตร์ร่วมกับฝ่ายบริหารข้อมูลทรัพยากร สำนักงานอธิการบดี
ได้ร่วมกันพัฒนาระบบจัดทำคำขอตั้งงบประมาณขึ้น เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดทำแผนงบประมาณให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยเริ่มให้จัดทำคำขอในระบบครั้งแรก ในการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยสามารถเข้าเว็บไซต์ที่ http://budget.op.swu.ac.th/

การอนุมัติระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ด้วยสมาร์ทโฟนระบบ Android
การอนุมัติระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ด้วยสมาร์ทโฟนระบบ Android

การอนุมัติระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ด้วยสมาร์ทโฟนระบบ Android

การอนุมัติระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ด้วยสมาร์ทโฟนระบบ Android
โดยสามารถศึกษาจากคู่มือการติดตั้งและวิดีโอคลิปการใช้งานตามลิ้งค์นี้ http://tiny.cc/q9mlmz

บริการแจ้งโอนเงิน และพิมพ์หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย แบบออนไลน์
บริการแจ้งโอนเงิน และพิมพ์หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย แบบออนไลน์

บริการแจ้งโอนเงิน และพิมพ์หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย แบบออนไลน์

บริการแจ้งโอนเงิน และพิมพ์หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย แบบออนไลน์  ทั้งนี้ไม่รวมในส่วนบุคลากรของมหาวิทยาลัย และเป็นไปตามเงื่อนไขการโอนที่ได้ทำข้อตกลงไว้เท่านั้น

ตรวจสอบได้ที่เว็บไซท์ https://mtransfer.swu.ac.th/

การติดตั้งและใช้งานโปรแกรม Anydesk
การติดตั้งและใช้งานโปรแกรม Anydesk

การติดตั้งและใช้งานโปรแกรม Anydesk

การติดตั้งและใช้งานโปรแกรม Anydesk : โปรแกรม Anydesk เป็นโปรแกรมขอความช่วยเหลือหรือขอคำปรึกษาผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ ซึ่งคล้ายกับโปรแกรม Teamviewer แต่โปรแกรม Anydesk จะไม่มีการตัดการเชื่อมต่อทุก 5 นาที ทำให้สามารถใช้งานได้นานขึ้น

ตรวจสอบข้อมูลผู้ค้าออนไลน์
ตรวจสอบข้อมูลผู้ค้าออนไลน์

ตรวจสอบข้อมูลผู้ค้าออนไลน์

BP Online เป็นเว็บเพจตรวจสอบข้อมูลผู้ขายที่มีการส่งเอกสาร / หลักฐาน เพื่อการยืนยันข้อมูลผู้ขายได้ถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ ซึ่งช่วยให้ส่วนงานต่างๆ สามารถนำรหัสผู้ค้าไปใช้งานได้อย่างถูกต้อง ซึ่งข้อมูลผู้ค้ามีหลายประเภท เช่น ข้อมูลผู้ค้านิติบุคคล ข้อมูลผู้ค้าบุคคลธรรมดา และข้อมูลผู้ค้านิสิต 

RSS
123456

บริการ