ข่าวล่าสุด

ระบบข้อมูลผู้ค้า Read more

ระบบข้อมูลผู้ค้า

ฝ่ายบริหารข้อมูลทรัพยากรจัดอบรมการใช้งานระบบข้อมูลผู้ค้า (Business Partner) เพื่อทดแทนเอกสารแบบขออนุมัติข้อมูลหลักผู้ขายและแบบขออนุมัติลูกหนี้

ระบบคำขอตั้งงบประมาณ Read more

ระบบคำขอตั้งงบประมาณ

ส่วนแผนและยุทธศาสตร์ร่วมกับฝ่ายบริหารข้อมูลทรัพยากร สำนักงานอธิการบดี
ได้ร่วมกันพัฒนาระบบจัดทำคำขอตั้งงบประมาณขึ้น เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดทำแผนงบประมาณให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยเริ่มให้จัดทำคำขอในระบบครั้งแรก ในการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยสามารถเข้าเว็บไซต์ที่ http://budget.op.swu.ac.th/

การอนุมัติระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ด้วยสมาร์ทโฟนระบบ Android Read more

การอนุมัติระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ด้วยสมาร์ทโฟนระบบ Android

การอนุมัติระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ด้วยสมาร์ทโฟนระบบ Android
โดยสามารถศึกษาจากคู่มือการติดตั้งและวิดีโอคลิปการใช้งานตามลิ้งค์นี้ http://tiny.cc/q9mlmz

บริการแจ้งโอนเงิน และพิมพ์หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย แบบออนไลน์ Read more

บริการแจ้งโอนเงิน และพิมพ์หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย แบบออนไลน์

บริการแจ้งโอนเงิน และพิมพ์หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย แบบออนไลน์  ทั้งนี้ไม่รวมในส่วนบุคลากรของมหาวิทยาลัย และเป็นไปตามเงื่อนไขการโอนที่ได้ทำข้อตกลงไว้เท่านั้น

ตรวจสอบได้ที่เว็บไซท์ https://mtransfer.swu.ac.th/

การติดตั้งและใช้งานโปรแกรม Anydesk Read more

การติดตั้งและใช้งานโปรแกรม Anydesk

การติดตั้งและใช้งานโปรแกรม Anydesk : โปรแกรม Anydesk เป็นโปรแกรมขอความช่วยเหลือหรือขอคำปรึกษาผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ ซึ่งคล้ายกับโปรแกรม Teamviewer แต่โปรแกรม Anydesk จะไม่มีการตัดการเชื่อมต่อทุก 5 นาที ทำให้สามารถใช้งานได้นานขึ้น

RSS
12345

Knowledge

RSS
123