ข่าวล่าสุด

การอนุมัติระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ด้วยสมาร์ทโฟนระบบ Android Read more

การอนุมัติระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ด้วยสมาร์ทโฟนระบบ Android

การอนุมัติระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ด้วยสมาร์ทโฟนระบบ Android
โดยสามารถศึกษาจากคู่มือการติดตั้งและวิดีโอคลิปการใช้งานตามลิ้งค์นี้ http://tiny.cc/q9mlmz

บริการแจ้งโอนเงิน และพิมพ์หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย แบบออนไลน์ Read more

บริการแจ้งโอนเงิน และพิมพ์หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย แบบออนไลน์

บริการแจ้งโอนเงิน และพิมพ์หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย แบบออนไลน์  ทั้งนี้ไม่รวมในส่วนบุคลากรของมหาวิทยาลัย และเป็นไปตามเงื่อนไขการโอนที่ได้ทำข้อตกลงไว้เท่านั้น

ตรวจสอบได้ที่เว็บไซท์ https://mtransfer.swu.ac.th/

การติดตั้งและใช้งานโปรแกรม Anydesk Read more

การติดตั้งและใช้งานโปรแกรม Anydesk

การติดตั้งและใช้งานโปรแกรม Anydesk : โปรแกรม Anydesk เป็นโปรแกรมขอความช่วยเหลือหรือขอคำปรึกษาผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ ซึ่งคล้ายกับโปรแกรม Teamviewer แต่โปรแกรม Anydesk จะไม่มีการตัดการเชื่อมต่อทุก 5 นาที ทำให้สามารถใช้งานได้นานขึ้น

ตรวจสอบข้อมูลผู้ค้าออนไลน์ Read more

ตรวจสอบข้อมูลผู้ค้าออนไลน์

BP Online เป็นเว็บเพจตรวจสอบข้อมูลผู้ขายที่มีการส่งเอกสาร / หลักฐาน เพื่อการยืนยันข้อมูลผู้ขายได้ถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ ซึ่งช่วยให้ส่วนงานต่างๆ สามารถนำรหัสผู้ค้าไปใช้งานได้อย่างถูกต้อง ซึ่งข้อมูลผู้ค้ามีหลายประเภท เช่น ข้อมูลผู้ค้านิติบุคคล ข้อมูลผู้ค้าบุคคลธรรมดา และข้อมูลผู้ค้านิสิต 

ตรวจสอบความเร็วเครือข่าย Read more

ตรวจสอบความเร็วเครือข่าย

อาคารสำนักงานอธิการบดี (อาคาร 9) สามารถตรวจสอบ / ทดสอบ ความเร็วระบบเครือข่ายภายใน (LAN) อาคาร 9 ได้จากเว็บไซท์ http://speedtest.op.swu.ac.th

เพื่อเป็นเครื่องมือในการทดสอบระบบเครือข่ายภายในอาคารและความเร็วเครือข่ายของท่านเป็นอย่างไร

RSS
1234

Knowledge

RSS
123


รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 
How to Share With Just Friends

How to share with just friends.

Posted by Facebook on Friday, December 5, 2014

ระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย