Search
× Search

ข่าว - อบรม - องค์ความรู้

ลงทะเบียนรับการตรวจคัดกรอง Covid-19 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ลงทะเบียนรับการตรวจคัดกรอง Covid-19 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ลงทะเบียนรับการตรวจคัดกรอง Covid-19 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ระหว่างวันที่ 4 - 5 มกราคม 2565
สำหรับ อาจารย์ และบุคลากร มศว

2021-01-01 โฉมใหม่เว็บไซต์ ERP รองรับ Responsive

2021-01-01 โฉมใหม่เว็บไซต์ ERP รองรับ Responsive

วันที่ 1 มกราคม 2565 ปรับเปลี่ยนเว็บไซต์ฝ่ายบริหารข้อมูลทรัพยากรโฉมใหม่ ให้รองรับการทำงานแบบ Responsive สามารถปรับเปลี่ยนขนาดได้ตามอุปกรณ์ที่เข้าชมเว็บไซต์

คะแนนความพึงพอใจการให้บริการหน่วยงานในสังกัด สำนักงานอธิการบดี

คะแนนความพึงพอใจการให้บริการหน่วยงานในสังกัด สำนักงานอธิการบดี

เชิญชวน ให้คะแนนความพึงพอใจของท่านกับการให้บริการของหน่วยงานในสังกัด สำนักงานอธิการบดี ด้วยการสแกน QR-Code "ทุกคะแนนของท่าน มีความหมายต่อเรา"

โครงการเสริมสร้างสมรรถนะผู้ดูแลเว็บไซต์หน่วยงานในสังกัด สำนักงานอธิการบดี
อบรม

โครงการเสริมสร้างสมรรถนะผู้ดูแลเว็บไซต์หน่วยงานในสังกัด สำนักงานอธิการบดี

โครงการเสริมสร้างสมรรถนะผู้ดูแลเว็บไซต์หน่วยงานในสังกัด สำนักงานอธิการบดี เพื่อให้ส่วนงานสามารถปรับเปลี่ยนเว็บไซต์ด้วยเครื่องมือ DotNetNuke เวอร์ชั่นใหม่ ตัวอย่างเว็บไซต์ http://op.swu.ac.th

ขอแสดงความยินดี นายนคร บริพนธ์มงคล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ

ขอแสดงความยินดี นายนคร บริพนธ์มงคล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ

ขอแสดงความยินดี นายนคร บริพนธ์มงคล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ ให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น สายสนับสนุนวิชาการ

RSS
123456789

ทีมงาน | บริการ | คู่มือ | ความเป็นส่วนตัว
อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2022 by Srinakharinwirot University
Back To Top